Theatrau Plant y Cwm

Ymunwch â’r ystoed oed perfformio!

Dewch, ymunwch yn hwyl a sbri Y Theatr! Mae’r plant yn dechrau pan yn saith mlwydd oed ac yn cael hwyl wrth ddysgau perfformio, canu a dawnsio yn nghwmni ei cyfoedion a phobl ifanc Y Theatr. Bydd perfformiadau gyda Theatr y Plantos Bach a’r Theatr Iau a pherfformiadau pawb gyda’u gilydd dwy waith y flwyddyn.

Cysylltwch â ni os ydych am fanteisio ar unrhyw wasanaeth mae Plant y Cwm yn cynnig. Gallwch ffonio, danfon ebost neu gorau oll, galwch yn y swyddfa am fwy o fanylion.

Theatr Plantos Bach

baby-2891976__340

Theatr Iau

image1

Theatr Ieuenctid

musical-2710927__340
%d bloggers like this: