Theatr Plantos Bach

4-7 oed

Datblygu’r grefft a’r ddawn o actio a pherfformio

Screen Shot 2018-01-23 at 16.52.37

Dysgu wrth Actio a Perfformio

” Rwy’n aelod o’r theatr ers dechrau yn bedair oed”

Mae Plant y Cwm yn darparu rhychwant o wahanol gyfleon i blant a phobl ifanc ac mae’r mae’r Theatr yn cynnig cyfleon gwich i adeiladu cymeriad a mwynhau mewn awyrgylch creadigol sy’n ddiogel dan arweiniad ein arweinwyr profiadol.

Dewch, ymunwch a’r theatr. Ffoniwch am fwy o wybodaeth 01269 871600

“Mae’r Theatr yn gret. Fi’n joio canu a dawnsio…”

Mae Theatr y Plantos Bach yn gyfle i blant 4-7 oed ddysgu sgiliau actio, canu, dawnsio a pherfformio.  Mae Theatr y Plantos Bach yn cael ei gynnal ar Nos Fercher yn Neuadd Pontyberem rhwng 4.30 a 6, yn wythnosol yn ystod tymor yr ysgol.  Mae Theatr y Plantos Bach yn cynnal dwy berfformiad yn ystod y flwyddyn.  Mae’r Theatr hwn yn agored i bawb.

  • Ffi y Theatr:  £30 bob hanner tymor.
  • Amser: 4.30-6.00yh
  • Ble: Neuadd Pontyberem
%d bloggers like this: