Theatr Iau

8-11 oed

Mae yna ddyfodol disglair yn aros amdanoch

2ADD5E38-60C8-4174-AF22-94FFF0CCAE64

Dysgu wrth Actio a Perfformio

“Rwy’n edrych ymlaen i’r perfformiad nesaf”

 

Theatr Iau. Mae Plant y Cwm yn darparu rhychwant o wahanol gyfleon i blant a phobl ifanc ac mae’r mae’r Theatr yn cynnig cyfleon gwich i adeiladu cymeriad a mwynhau mewn awyrgylch creadigol sy’n ddiogel dan arweiniad ein arweinwyr profiadol.

Dewch, ymunwch a’r theatr. Ffoniwch y swyddfa 01269 871600

“Mae’r theatr wedi gwneud gwahaniaeth mawr i hyder y plant”

Mae’r Theatr Iau yn gyfle i blant 8-11 oed ddysgu sgiliau actio, canu, dawnsio a pherfformio.  Mae’r Theatr Iau yn cael ei gynnal ar Nos Fercher yn Neuadd Pontyberem rhwng 4.30 a 6, yn wythnosol yn ystod tymor yr ysgol.  Mae’r Theatr Iau yn cynnal dwy berfformiad yn ystod y flwyddyn.  Mae’r Theatr hwn yn agored i bawb.

  • Ffi y Theatr:  £30 bob hanner tymor.
  • Amser: 4.30-6.00yh
  • Ble: Neuadd Pontyberem
%d bloggers like this: