Diolch unwaith am eich gwasanaeth glodwiw ar hyd y flwyddyn aeth heibio. Roedd derbyn gwasanaeth y Clwb ar ôl Ysgol yn fantais mawr i ni. Diolch i bob aelod o staff am fod mor ymroddedig a chwrtais ar bob achlysur.