Sgiliau Byw

Cyfathrebu, Iaith, Llythrennedd, Bwyta’n Iach a Chadw’n Heini

Yn wreiddiol, lluniwyd rhaglen Sgiliau Byw fel rhan  o Gynllun Datblygu Gwledig Sir Gâr. Mae’r rhaglen yn cynnig cefnogaeth i rieni a gwarchodwyr babanod a phlant, gan ganolbwyntio ar gyfathrebu, iaith, llythrennedd, a chwarae trwy fwyta’n iach a chadw’n heini. Mae’r prosiect yn ddilyniant naturiol i Iaith a Chwarae a Rhifedd a Chwarae, gan ganolbwyntio ar y nodweddion craidd canlynol:

 • Bwyta’n iach
 • Y plat bwyd – pump y dydd
 • Coginio iach yn y cartref a thu allan i’r cartref.
 • Dyddiadur bwyd a labeli bwyd
 • Prydau bwyd, byrbrydau a blasu bwyd
 • Gofalu am ein corff

Nod y rhaglen:

 • Gwella datblygiad iaith 0-3 oed
 • Annog rhyngweithio rhwng rhieni a’u plant ifanc
 • Annog rhieni i rannu llyfrau a storïau gyda babanod a phlant ifanc
 • Datblygu dealltwriaeth a hyder rhieni
 • Gosod sylfaen ar gyfer dysgu gydol oes.

Cysylltwch â ni os ydych am fanteisio ar unrhyw wasanaeth mae Plant y Cwm yn ei gynnig. Ffoniwch,  ebostiwch neu alwch yn y swyddfa am fwy o fanylion.

%d bloggers like this: