Portffolio Hyfforddiant

Addysg, Gwybodaeth a Chymorth

 

Tudalen newydd ar y ffordd

Mae rhaglen hyfforddiant Plant y Cwm yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Mae modd derbyn hyfforddiant yn y meysydd isod:
Iaith a Chwarae
Sgiliau Byw
Ymwybyddiaeth Iaith
Am fanylion pellach, cysylltwch a Alaw – 01269 871600

Screen Shot 2018-02-14 at 16.42.13

Chwaraeon a Hamdden

Celf a chrefft

Mae’r canlyniadau yn rhyfeddol pan fydd plant yn dysgu trwy greu. Genir dyfeiswch mewn chwarae creadigol. Mae Plant y Cwm yn darparu rhychwant o wahanol gyfleon i blant a phobl ifanc i ddysgu trwy greu. Mae’r Clybiau Amrywiol a’r Theatr yn gyfleoedd gwych i adeiladu cymeriad, mwynhau mewn awyrgylch creadigol a hynny yn ddiogel o dan arweiniad ein harweinwyr profiadol.

Dewch, ymunwch â’r clwb neu’r theatr agosaf atoch. Ffoniwch neu pwyswch y botwm nawr i wybod mwy.

Dysgu a Chreadigrwydd

Gwrando a Darllen

Mae’r canlyniadau yn rhyfeddol pan bydd plant yn dysgu trwy greu. Genir dyfeisgarwch mewn chwarae creadigol. Mae Plant y Cwm yn darparu rhychwant o wahanol gyfleon i blant a phobl ifanc i ddysgu trwy greu. Mae’r Clybiau Amrywiol a’r Theatr yn gyfleon gwich i adeiladu cymeriad, mwynhau mewn awyrgylch creadigol a hynny yn ddiogel dan arweiniad ein arweinwyr profiadol.

Dewch, ymunwch a’r clwb neu’r theatr agosaf atoch. Ffoniwch neu pwyswch y botwm nawr i wybod mwy.

Screen Shot 2018-02-21 at 17.39.37
Screen Shot 2018-02-21 at 17.38.46

Dysgu a Chreadigrwydd

Dysgu ar yr Cyfryngau 

Mae’r canlyniadau yn rhyfeddol pan bydd plant yn dysgu trwy greu. Genir dyfeisgarwch mewn chwarae creadigol. Mae Plant y Cwm yn darparu rhychwant o wahanol gyfleon i blant a phobl ifanc i ddysgu trwy greu. Mae’r Clybiau Amrywiol a’r Theatr yn gyfleon gwich i adeiladu cymeriad, mwynhau mewn awyrgylch creadigol a hynny yn ddiogel dan arweiniad ein arweinwyr profiadol.

Dewch, ymunwch a’r clwb neu’r theatr agosaf atoch. Ffoniwch neu pwyswch y botwm nawr i wybod mwy.

%d bloggers like this: