Ieuenctid

11-18 oed

Mae’r dudalen hon yn cael ei hadeiladu

Dyma’r cyfnod yn hanes pobl ifanc lle maent yn medru gwneud penderfyniadau eu hunain. Wrth iddynt ddechrau ar eu taith mewn addysg uwchradd, dyma’r cyfnod mae modd iddynt ddatblygu hyder, annibyniaeth a bod yn lysgenhadon ieithyddol yn ein cymunedau.

%d bloggers like this: