Cwblhewch y Ffurflen Gofrestru uchod wedi darllen a derbyn y Telerau ac Amodau yn gyntaf.
Danfonwch y Ffurflen Gofrestru at Alaw Davies, Pennaeth Plant y Cwm, 11-17 Heol Coalbrook, Pontyberem, Llanelli SA15 5HU neu dychwelwch at Arweinydd eich Clwb dewisol.
%d bloggers like this: