Clwb y Llan

Clwb Gofal Llanddarog

Llanddarog, Caerfyrddin. SA32 8BJ


Leader:   Kelly Evans

Monday  •  Tuesday  •  Thursday

£6.00 per session  •  3.30 -6.00pm

Plant y Cwm:  01269 871600

Registration:

 • Read the Terms and Conditions first.
 • Complete the Registration Form after first agreeing to the Terms and Conditions
 • Send the Registration Form to:
 1.  Alaw Davies, Pennaeth Plant y Cwm, 11-17 Heol Coalbrook, Pontyberem, Llanelli SA15 5HU neu
 2. Return to the Leader of your club of choice.

Inspection Report

 • AGGCC. Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.
 • CSSIW: Care and Social Services Inspectorate Wales

The Plant y Cwm Care Clubs are After School Clubs registered and inspected by CSSIW. These clubs provide after-school  care for primary school children for more than two hours per session. After-school care clubs are part of the Government’s extended schools agenda, and they include after school clubs and holiday clubs.

Plant y Cwm After School Care Clubs are specially designed for local needs and help parents balance work and family commitments. The Clubs also provide an important resource for the school by offering a wide range of experiences and interests for children by our experienced care staff.

Clwb y Llan

Clwb Gofal Llanddarog

Llanddarog, Caerfyrddin. SA32 8BJ


Arweinydd:   Kelly Evans

Dydd Llun  •  Dydd Mawrth  •  Dydd Iau

£6.00 y sesiwn  •  3.30 -6.00yh

Plant y Cwm:  01269 871600

Cofrestru: 

 • Darllenwch y Telerau ac Amodau yn gyntaf.
 • Cwblhewch y Ffurflen Gofrestru wedi derbyn y Telerau ac Amodau
 • Danfonwch y Ffurflen Gofrestru at:

 Alaw Davies, Pennaeth Plant y Cwm, 11-17 Heol Coalbrook, Pontyberem, Llanelli SA15 5HU

Neu dychwelwch at Arweinydd eich Clwb dewisol.

Adroddiadau Arolygu 

 • AGGCC. Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.
 • CSSIW: Care and Social Services Inspectorate Wales

PDF     Clybiau Amrywiol:   Telerau ac Amodau

PDF    Clybiau Amrywiol:    Ffurflen Gofrestru

Mae Clybiau Gofal Plant y Cwm yn Glybiau Ar ôl Ysgol sydd wedi’u cofrestru a’u harolygu gan AGGCC. Mae’r clybiau hyn yn darparu gofal cychwynnol i blant ysgol gynradd am fwy na dwy awr y sesiwn. Mae clybiau gofal  ar ôl ysgol yn rhan o agenda ysgolion estynedig y Llywodraeth, ac maent yn cynnwys clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau. Mae’ cybiau Plany Cwm wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer anghenion lleol ac yn helpu rhieni i gydbwyso ymrwymiadau gwaith a theulu, tra’n darparu adnodd holl bwysig i’r ysgol wrth gynnig ystod ehang o brofiadau a diddordebau i blant gan ofal ein staff profiadol.

%d bloggers like this: