Learning Portfolio

Learning, Information & Support

 

A new page is on the way

Screen Shot 2018-02-14 at 16.42.13

Chwaraeon a Hamdden

Celf a chrefft

Learning. The results are amazing when children learn by creating. Inventiveness is born in creative play. Plant y Cwm provides a range of opportunities for children and young people to learn by creating. The various clubs and the Theatre are a great opportunity to build character and enjoy learning in a creative and safe environment led by our experienced leaders.

Come, join the nearest club or theatre.

Dysgu a Chreadigrwydd

Gwrando a Darllen

Mae’r canlyniadau yn rhyfeddol pan bydd plant yn dysgu trwy greu. Genir dyfeisgarwch mewn chwarae creadigol. Mae Plant y Cwm yn darparu rhychwant o wahanol gyfleon i blant a phobl ifanc i ddysgu trwy greu. Mae’r Clybiau Amrywiol a’r Theatr yn gyfleon gwich i adeiladu cymeriad, mwynhau mewn awyrgylch creadigol a hynny yn ddiogel dan arweiniad ein arweinwyr profiadol.

Dewch, ymunwch a’r clwb neu’r theatr agosaf atoch. Ffoniwch neu pwyswch y botwm nawr i wybod mwy.

Screen Shot 2018-02-21 at 17.39.37
Screen Shot 2018-02-21 at 17.38.46

Dysgu a Chreadigrwydd

Dysgu ar yr Cyfryngau 

Mae’r canlyniadau yn rhyfeddol pan bydd plant yn dysgu trwy greu. Genir dyfeisgarwch mewn chwarae creadigol. Mae Plant y Cwm yn darparu rhychwant o wahanol gyfleon i blant a phobl ifanc i ddysgu trwy greu. Mae’r Clybiau Amrywiol a’r Theatr yn gyfleon gwich i adeiladu cymeriad, mwynhau mewn awyrgylch creadigol a hynny yn ddiogel dan arweiniad ein arweinwyr profiadol.

Dewch, ymunwch a’r clwb neu’r theatr agosaf atoch. Ffoniwch neu pwyswch y botwm nawr i wybod mwy.

%d bloggers like this: