Clubs   •  The Theatr   •  Skills

Dysgu ymhob man

Ein Cenhadaeth


I ysbrydoli gobaith, a chyfrannu at lles plant ac oedolion ifanc trwy ddarparu’r dylanwadau a phrofiadau ieithyddol ar gyfer datblygiad personol trwy weithgareddau integredig, addysg a chyfranogiad cymunedol.

Ein Gweledigaeth


I ddarparu’r profiad gorau fel y partner mwyaf dibynadwy ar gyfer gofal plant a datblygiad personol oedolion ifanc.

shutterstock_463529747

Clybiau Amrywiol

I bob oed a chefndir

Ffurfiwyd Plant y Cwm i helpu plant ac oedolion ifanc i fyw y math o fywyd y maent yn ei ddewis.

7A72A41C-A176-4CB5-8DC6-07CC7C9DCFBA

Y Theatr

Plant, Ieuenctid ac Oedolion Ifanc

Hwyl wrth ddysgau perfformio, canu a dawnsio yn nghwmni ei cyfoedion a phobl ifanc Y Theatr.

Happy nuclear family with three children having fun sitting on sofa at home, reading books, smiling.

Sgiliau Byw

Dylanwadau positif a dysgu

Cefnogaeth i rieni a gwarchodwyr babanod a phlant sy’n canolbwyntio ar gyfathrebu, iaith, llythrenedd, a chwarae trwy fwyta’n iach a chadw’n heini.

%d bloggers like this: