Tîm sy’n dysgu a darparu

Yn gwella bywydau plant Cymru

Screen Shot 2018-02-28 at 15.35.50

“Mae’r canlyniadau yn rhyfeddol pan fydd plentyn yn darganfod ar ei ben ei hun…”

Alaw Davies – Pennaeth Plant a Phobl Ifanc Plant y Cwm

Magwyd Alaw ym mhentref Llanpumsaint cyn symud i Fronwydd yn Sir Gaerfyrddin. Symudodd i Gwm Gwendraeth tair blynedd yn ôl a dechreuodd ar ei gyrfa fel pennaeth Plant y Cwm, Menter Cwm Gwendraeth Elli. Magwyd Alaw ar aelwyd Gymraeg ac addysgwyd yn Ysgol Gynradd Llanpumsaint ac Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin. Astudiodd y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd a graddiodd yn 2008. Mae yn aelod brwd o fudiad y Ffermwyr Ifanc ac yn chwaraewr pêl-rwyd fedrus gyda Sêr y Cwm.

Dyletswyddau

 • Cydlynnu a staffio holl glybiau ar ôl ysgol y Cwm
 • Cydlynnu Theatr y Plantos Bach, Theatr Iau ar Theatr Ieuenctid
 • Cyflwyno sesiynau Sgiliau Byw, Iaith a Chwarae a Bywyd Bywiog
 • Darparu sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith i blant a phobl ifanc o bob oedran
 • Paratoi gweithgareddau ar gyfer Ysgolion y Siarter Iaith
 • Mynychu cyfarfodydd a chynrychioli Plant y Cwm, MCGE yn Sirol ac yn Genedlaethol

Mae Plant y Cwm yn gweithio’n agos gyda Menter Cwm Gwendraeth Elli

Screen Shot 2018-02-28 at 16.36.35

“Genir dyfeisgarwch mewn chwarae creadigol…”

Aled Evans – Swyddog Plant a Phobl Ifanc

Magwyd Aled ar fferm yn Llangyndeyrn ac addysgwyd yn Ysgol y Fro ac Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin. Astudiodd Chwaraeon yng Ngholeg y Drindod a graddiodd yn 2011. Dechreuodd Aled ei yrfa fel Swyddog Plant a Phobl Ifanc Plant y Cwm, Menter Cwm Gwendraeth Elli yn 2015. Mae yn chwaraewr pêl –droed chwimwth i Glwb Bancffosfelen ac yn parhau i weithio’n ddygn ar y ffarm deuluol yn ei amser hamdden.

Dyletswyddau

 • Cyflwyno sesiynau Bywyd Bywiog
 • Darparu sesiynau Chwaraeon
 • Darparu sesiynau Ymwybyddiaeth iaith
 • Gwaith cyfrifiadurol a hyrwyddo
 • Gweithgareddau siarter iaith
 • Gweithio gyda ieuenctid Cwm Gwendraeth a Llanelli

Gwobrau Plant y Cwm

Gwobrau ac Arfer Da

%d bloggers like this: