Clybiau Joio / Hwyl / Cwl

Clybiau sydd yn llai na dwy awr o hyd

Ble mae’r clwb agosaf i chi?

Cliciawch ar y Clwb i ddarganfod mwy

back-to-school-1576791__340

Cliciwch i ddarganfod mwy

Clybiau Joio / Hwyl / Cwl

Mae Clybiau Joio yn cael ei rhedeg ar draws ardal Cwm Gwendraeth a Llanelli.  Bwriad y Clybiau hyn yw medru darparu gofal dan ddwy awr i blant o fewn eu ysgolion lleol.  Mae’r clybiau yn cynnig nifer o wahanol gyfleoedd, megis celf a chrefft, canu, dawnsio, chwaraeon.  Mae hyn yn gyfle i blant ddysgu sgiliau ychwanegol a gwneud ffrindiau newydd.  Bu’r plant yn cael dysgu’r sgiliau yma o dan y gofal gorau posib.

Mae’r staff wedi eu cymhwyso ac yn derbyn hyfforddiant perthnasol megis Hylendid Bwyd, Cymorth Cyntaf a Diogelu Plant.  Am fanylion pellach, cysylltwch ag Alaw.

%d bloggers like this: