Clybiau Amrywiol

Yn Cyflawni Bywydau

Clybiau Gofal

Clybiau cofrestredig sy’n darparu gofal am dros ddwy awr o hyd.

Clybiau Joio

Clybiau sy’n darparu gofal am llai na dwy awr o hyd.

Clybiau Gwyliau

Clybiau sy’n darparu gofal yn ystod y gwyliau o 9.00 – 3.00 o’r gloch.

Defnyddiwch y Termau a’r Amodau a’r Ffurflen Gofrestru ar gyfer bob math o Glwb

Clybiau Amrywiol. Mae Plant y Cwm yn ddarparwr blaengar a dibynadwy o Glybiau Amrywiol sy’n cyflawni gofal a chefnogaeth i fywydau plant a ieuenctid ac rydym wedi ymrwymo i ansawdd o’r safon uchaf ac arfer gorau, ac i gwrdd â rhagori ar holl safonau gofal plant ar draws y sector.
Er mwyn cyflawni bywydau a lles plant ac oedolion ifanc, rydym yn cydnabod bod rhaid inni sicrhau bod gan blant ac oedolion ifanc y penderfynyddion a’r dylanwadau datblygiadol mwyaf priodol yn eu bywydau yn yr holl wasanaethau a ddarparwn.

Ffurfiwyd Plant y Cwm i helpu plant ac oedolion ifanc i fyw y math o fywyd y maent yn ei ddewis.

Cysylltwch â ni os ydych am fanteisio ar unrhyw wasanaeth mae Plant y Cwm yn cynnig. Gallwch ffonio, danfon ebost neu gorau oll, galwch yn y swyddfa am fwy o fanylion.

 

Menter Cwm Gwendraeth Elli: mcge.org.uk

%d bloggers like this: