Clybiau Gofal  / Clybiau ar ôl Ysgol

Clybiau cofrestredig yw’r Clybiau Gofal / Clybiau ar ôl Ysgol sydd yn fwy na dwy awr o hyd

Cliciwch ar y clwb sydd yn eich hardal chi am fwy o wybodaeth

Ble mae’r clwb agosaf i chi?

Cliciawch ar y Clwb i ddarganfod mwy

Clybiau Gofal:  Y Clwb ar ôl Ysgol

Mae ‘r Clwb ar ôl Ysgol yn gyfleuster, sy’n cynnig gofal am blentyn ar ôl oriau ysgol. Nid yw’n wasanaeth mynediad agored a rhaid cofrestru plant yn unol â’n Telerau ac Amodau er mwyn iddynt fynychu Clwb ar ôl ysgol.

Mae rhai o’n Clybiau ar ôl Ysgol yn ddigofrestredig gan eu bod yn llai na 2 awr o hyd. Mae’r gweddill wedi eu cofrestru gydag AGGCC gan eu bod yn parhau am fwy na 2 awr. Lawr lwythwch y Telerau ac Amodau a’r Ffurflen Gofrestru ac anfonwch hwy wedi i chi eu cwblhau, yn ôl i swyddfa Plant y Cwm, neu i’r Clwb ar ôl Ysgol  rydych yn dymuno i’ch plentyn fynychu.

Cofiwch bydd rhaid i chi gytuno â’r Telerau a’r Amodau cyn cwblhau ac arwyddo’r ffurflen gofrestru.

MCGE MPYC Ffurflen Gofrestru 1 18 (1)

Cysylltwch â ni os ydych am fanteisio ar unrhyw wasanaeth mae Plant y Cwm yn cynnig. Gallwch ffonio, danfon ebost neu gorau oll, galwch yn y swyddfa am fwy o fanylion.

Gallwch hefyd ddarllen y Telerau ac Amodau a’r Ffurflen gofrestru trwy bwyso ar y botwm.

 
%d bloggers like this: