Clwb Joio Llechyfedach

Bethania Road, Tymbl Uchaf, Llanelli. SA14 6DT


Arweinydd:   Megan Samuel

Dydd Mercher  a  Dydd Iau

£4.00 y sesiwn  •  3.00 -4.45yh

Swyddfa: 01269 871600

Cofrestru

  • Cwblhewch y Ffurflen Gofrestru wedi darllen a derbyn y Telerau ac Amodau yn gyntaf.
  • Danfonwch y Ffurflen Gofrestru at Alaw Davies, Pennaeth Plant y Cwm, 11-17 Heol Coalbrook, Pontyberem, Llanelli SA15 5HU
%d bloggers like this: