Clwb Joio, Drefach

Heol Blaenhirwaun, Drefach, Llanelli SA14 7AN


Arweinydd:  Stephanie Campy

Dydd Llun  •  Dydd Mawrth  •  Dydd Iau

£4.00 y sesiwn  •  3.20 -5.00yh

Swyddfa: 01269 871600

Cofrestru

  • Cwblhewch y Ffurflen Gofrestru wedi darllen a derbyn y Telerau ac Amodau yn gyntaf.
  • Danfonwch y Ffurflen Gofrestru at Alaw Davies, Pennaeth Plant y Cwm, 11-17 Heol Coalbrook, Pontyberem, Llanelli SA15 5HU
%d bloggers like this: