Clwb Hwyl Glanyfferi

2 Mount Pleasant, Glanyfferi SA17 5RU


Arweinydd:  Laura Jones

Dydd Llun  •  Dydd Iau

£5.00 y sesiwn  •  3.30 -5.25yh

Swyddfa: 01269 871600

Cofrestru

  • Cwblhewch y Ffurflen Gofrestru wedi darllen a derbyn y Telerau ac Amodau yn gyntaf.
  • Danfonwch y Ffurflen Gofrestru at Alaw Davies, Pennaeth Plant y Cwm, 11-17 Heol Coalbrook, Pontyberem, Llanelli SA15 5HU
%d bloggers like this: