Clwb Hwyl Dewi

Bryndulais Ave, Llanelli SA14 8RS


Arweinydd:    Gloria Bowen

Dydd Llun  –  Dydd Gwener

£5.00 y sesiwn  •  3.20 -5.15yh

Swyddfa: 01269 871600

Cofrestru

  • Cwblhewch y Ffurflen Gofrestru wedi darllen a derbyn y Telerau ac Amodau yn gyntaf.
  • Danfonwch y Ffurflen Gofrestru at Alaw Davies, Pennaeth Plant y Cwm, 11-17 Heol Coalbrook, Pontyberem, Llanelli SA15 5HU
%d bloggers like this: