Clwb Gwyliau Ardal Y Cwm • Ysgol Y Tymbl

Ysgol Gynradd Y Tymbl  49 Heol-Y-Neuadd, Tumble, Llanelli SA14 6HR

Arweinydd:   Alaw Davies

Dydd Llun  •  Dydd Mawrth  •  Dydd Iau

£6.00 y sesiwn  •  8.30 -6.00yh

Swyddfa: 01269 871600

Cofrestru

  • Cwblhewch y Ffurflen Gofrestru wedi darllen a derbyn y Telerau ac Amodau yn gyntaf.
  • Danfonwch y Ffurflen Gofrestru at Alaw Davies, Pennaeth Plant y Cwm, 11-17 Heol Coalbrook, Pontyberem, Llanelli SA15 5HU
%d bloggers like this: