Clwb Gwyliau Ardal Llanelli • Llangennech

Ysgol Gynradd Llangennech  5 Maes Y Dderwen, Llangennech, Llanelli SA14 8UW

Arweinydd:   Alaw Davies

Dydd Llun  –  Dydd Gwener

£18.00 y dydd  •  8.30 -5.30yh

Swyddfa: 01269 871600

Cofrestru

  • Cwblhewch y Ffurflen Gofrestru wedi darllen a derbyn y Telerau ac Amodau yn gyntaf.
  • Danfonwch y Ffurflen Gofrestru at Alaw Davies, Pennaeth Plant y Cwm, 11-17 Heol Coalbrook, Pontyberem, Llanelli SA15 5HU
Clwb Pasg Llangennech
%d bloggers like this: