Clwb Gofal Pum Heol

Llanddarog, Caerfyrddin. SA32 8BJ


Arweinydd:   Amanda Evans

Dydd Llun  –  Dydd Gwener 

£5.00 y sesiwn  •  3.15 -5.30yh

Plant y Cwm: 01269 871600

Cofrestru: 

  • Darllenwch y Telerau ac Amodau yn gyntaf.
  • Cwblhewch y Ffurflen Gofrestru wedi derbyn y Telerau ac Amodau
  • Danfonwch y Ffurflen Gofrestru at:

 Alaw Davies, Pennaeth Plant y Cwm, 11-17 Heol Coalbrook, Pontyberem, Llanelli SA15 5HU

Neu dychwelwch at Arweinydd eich Clwb dewisol.

Adroddiadau Arolygu 

  • AGGCC. Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.
  • CSSIW: Care and Social Services Inspectorate Wales

Mae Clybiau Gofal Plant y Cwm yn Glybiau Ar ôl Ysgol sydd wedi’u cofrestru a’u harolygu gan AGGCC. Mae’r clybiau hyn yn darparu gofal cychwynnol i blant ysgol gynradd am fwy na dwy awr y sesiwn. Mae clybiau gofal  ar ôl ysgol yn rhan o agenda ysgolion estynedig y Llywodraeth, ac maent yn cynnwys clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau. Mae’ cybiau Plany Cwm wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer anghenion lleol ac yn helpu rhieni i gydbwyso ymrwymiadau gwaith a theulu, tra’n darparu adnodd holl bwysig i’r ysgol wrth gynnig ystod ehang o brofiadau a diddordebau i blant gan ofal ein staff profiadol.

%d bloggers like this: