Bywyd Bywiog

Blas as fyw

Mae Bywyd Bywiog yn cynnig sesiynau coginio ar gyfer plant a phobl ifanc o bob oedran a gallu. Mae modd mynychu sesiynau blasu, sesiynau arbrofi neu dilyn cwrs cyflawn o 6-12 wythnos.

Cysylltwch ag Alaw ar Cyswllt sydd uchod, ar 01269 871600 neu alaw@mcge.org.uk

 mcge.org.uk

%d bloggers like this: