Blynyddoedd Cynnar

0-5 oed

 

Mae’r dudalen hon yn cael ei hadeiladu

Mae blynyddoedd cynnar 0-5 oed, yn amser tyngedfennol yn hanes unrhyw blentyn. Dyma’r cyfnod lle mae plant yn datblygu yn hynod o gyflym ac yn ymsugno gwybodaeth, iaith a sgiliau. Mae iechyd a lles o fewn y blynyddoedd cynnar yn allweddol ar gyfer creu unigolion iachus a chyflawn. Mae’n allweddol ein bod yn dylanwadu ar blant a’u teuluoedd er mwyn dylanwadu ar barhad addysgiadol a dewisiadau mewn bywyd.

%d bloggers like this: