ABC 123 Ti a Fi. Mae rhaglen ABC 123, Ti a Fi yn brosiect gwreiddiol sy’n cynnig cyfleoedd i rieni a phlant bach fwynhau amrywiaeth o sesiynau 6-12 wythnos sy’n canolbwyntio ar fywyd iach a hapus. Mae gan y sesiynau ffocws clir ar gyfathrebu, iaith, llythrennedd a rhifedd mewn sesiynau sy’n llawn hwyl a sbri. Mae’r themâu, bwyta’n iach a chadw’n heini yn rhan annatod o’r prosiect. Gall sesiynau fod mewn lleoliadau cyn ysgol ond gall ysgolion cynradd hefyd elwa o gynnal sesiynau gyda rhieni neu o fewn yr ystafell ddosbarth.

%d bloggers like this: