E-lyfrau i blant dan 5 oed

Ydych chi’n chwilio am stori newydd i ddarllen i’r plant?
Ydyw’r plant yn chwilio am stori newydd i ddarllen?

Wel mae Plant y Cwm yma i helpu!

Ifan yr Het

Bydd Plant y Cwm yn cyhoeddi Ifan yr Het fel yr e-lyfr cyntaf mewn cyfres Darllen i’ch Plentyn yn yr wythnosau nesaf
Fe fyddwch yn gallu lawr lwytho pdf o Ifan yr Het am ddim o’r safle yma.

Danfonwn wybodaeth i chi cyn gynted bydd y llyfr yn barod
Os ydych am gopi caled yna rhowch alwad i ni ar 01269 871600

Leave a Reply

%d bloggers like this: