Blwyddyn Newydd Dda!

Dyma ni ar drothwy blwyddyn newydd ac mae gennym stôr o weithgareddau ar gyfer y plant eleni eto. Dewch gyda ni ar y daith er mwyn mwynhau holl helyntion Plant y Cwm.

Clybiau ar ôl Ysgol

Fe fydd angen i bob plentyn ail gofrestru gyda’r Clybiau ar ôl Ysgol eleni. Bydd rhieni yn derbyn neges ar ffurf e-bost neu trwy lythyr arferol yn eu gwahodd i ail gofrestru ei plant yn ôl termau ac amodau newydd. Mae hyn yn rhan o arfer da sy’n disgrifio ar ba sail y disgwylir i rieni gydymffurfio, er budd eu plant ac yn ôl anghenion gofal o’r safon orau.

Er mwyn achub y blaen gallwch lawrlwytho’r Termau ac Amodau a’r Ffurflen Gofrestru yma. Bydd eu cwblhau a’u danfon yn ôl i’r cyfeiriad isod yn datgan eich bod yn fodlon ac yn cytuno a’r drefn newydd. Fe byddwch yn clywed yn ôl gan Blant y Cwm, cyn gynted â phosibl.

Plant y Cwm, 11-17 Heol Coalbrook, Pontyberem, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5HU

Leave a Reply

%d bloggers like this: