Ap newydd i oedolion ifanc!  Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn brysur yn paratoi ap newydd ar gyfer pobl yn ei harddegau. Bydd yr ap yn fodd i fentor gynorthwyo’r unigolyn yn maes ei diddordeb yn cynnwys fideos gweledigaeth i helpu pobl ifanc ganolbwyntio ei hymdrechion yn fwy manwl ac i ddarpar gyflogwyr weld a deall dyheadau pobl ifanc.

Cewn wybodaeth pellach wrth i’r gwaith datblygu fwrw ymlaen.

Leave a Reply

%d bloggers like this: